Behandling og rådgivning

Børneopdragelse, søskendeforhold og familiekonflikter

Temperament- og vredeshåndtering

Børn med særlige behov og diagnoser

Behandling af traumer hos børn, unge og voksne

Graviditet og efterfødselsreaktioner

Vanskelige familiedynamikker og forældreroller

Udfordringer i parforhold og samliv, Skilsmisser og kriser


Psykologiske undersøgelser

Børnepsykologiske undersøgelser

Tilknytningsundersøgelser

Forældrekompetenceundersøgelser

Børnesagkyndige undersøgelser

Sagkyndige erklæringer

Samspilsobservationer - forælder-barn

Samspilsobservationer - familier

Psykologisk testning - børn og unge (f.eks. WISC-V intelligenstest)


Supervision

Psykologer under autorisation eller specialistuddannelse i psykoterapi voksne eller klinisk børne- og ungepsykologi


Læger, familiebehandlere, familiepleje-konsulenter, socialrådgivere, pædagoger, lærere mfl. 


Pleje- og aflastningsfamilier, behandlingsinstituioner for børn og unge 

Undervisning og kurser

Indragelse af børn og unge, børnesamtaler,

børn som vidner,

Udvikling og traumer hos børn og unge, Overgreb og omsorgssvigt, mentalisering og tilknytning

Par-og familiedannelse

Skilsmisser og højkonflikt

Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Metode- og praksisudvikling

 

Jeg er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet og autoriseret af Socialministeriet, samt godkendt som specialist i klinisk børne- og ungepsykologi og som specialist i psykoterapi voksne af Dansk Psykologforening.


Jeg har arbejdet med psykologisk udredning, rådgivning og behandling af børn, unge, par og familier i mere end 18 år i både offentligt og privat regi.


Jeg har især erfaring med at udrede og behandle børn og unge med udviklingsforstyrrelser, traumer, kontakt- og adfærdsproblemer, samt med at støtte og rådgive forældre i at håndtere hjemlige udfordringer og skilsmisser.


Jeg har også erfaringer med at samarbejde med plejefamilier, behandlingshjem, daginstitutioner, skoler og fritidshjem med fokus på at igangsætte trivsel og udvikling hos børn, ligesom jeg har erfaringer med at vejlede professionelle i at afprøve nye tilgange. 


Jeg holder min faglige viden ajour og efteruddanner mig løbende. Jeg er bl.a. efteruddannet i EMDR-traumebehandling, Emotionsfokuseret terapi, Mentaliserings- og Tilknytningsbaseret behandling, Legeterapi og Neuroaffektiv psykologi, samt Systemisk og Narrativ familieterapi.


Lidt om min tilgang:

"Jeg anser de udfordringer, vi mennesker oplever, for knyttet til vores relationelle mønstre og sammenhænge, og vores muligheder for udvikling for afhængende af indsigten heri. Når vi får hjælp til at opnå større klarhed, kan vi i højere grad tage stilling til, hvordan vi ønsker at møde dem og finde merre hensigtsmæssige måder at håndtere dem på. Hvilken hjælp, der er den rette, varerier fra person til person, og i mit arbejde lægger jeg derfor vægt på at kunne anvende forskellige teorier og metoder og tilpasse dem til den enkelte og formålet."

    

Min baggrund og tilgang

Udannelser og ansættelser


2022        Børnesagkyndig konsulent for Ungdomgskriminatlitetsnævnet

2018-       Privat praktiserende klinisk psykolog

2018        Børnesagkyndig konsulent for Domstolene 

2016-       Børnesagkyndig konsulent for Familieretshuset 

2019-20   Traumeprojektet, Københavns Kommune

2013-18   Børnehus Hovedstaden 

2012-13   Center for Supervision Københavns Kommune

2008-12   Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Københavns Kommune

2006-07   Familieambulatoriet, Hvidovre Hospital

2002-04   Projekt Pigegruppen, Socialcenter Vesterbro, Københavs Kommune

2001-03   Center for Rusmiddelforskning, Aarhus UniversitetGodkendt MBT-terapeut (MBT-C)

Akkrediteret EMDR-terapeut (EMDR Europe)

Certiciferet i Marchack Interaction Method (MIM)

Certificeret i Parent Developmental Interview (PDI) 

Godkendt specialist i Psykoterapi Voksne (Dansk Psykolog forening)

Godkendt specialist i Klinisk Børne- og Ungepsykologi (Dansk Psykolog forening)

Autoriseret psykolog af Socialministeriet, Cand. Psych. Aut. 

Cand. Psych. Københavns UniversitetPriser og praktisk information


Behandling og rådgivning

Individuelle samtaler (50-55 min) 1450 kr.    

Par- og familiesamtaler (80-85 min) 2175 kr.

Taksterne reguleres årligt pr. 1/1.


Bemærk: Afbud skal ske senest kl. 12 hverdagen inden. Derefter afregnes fuld betaling.


Supervision

Individuel- og gruppesupervision for psykologer og andre faggrupper. 

Supervision i forb. m. autorisation og specialistuddannelse for psykologer:

Gruppesupervision 2-3 personer: 1440kr/timen 

Gruppesupervision 4-5 personer: 1920kr/timen. 


Psykologiske undersøgelser og testning

Jeg tilbyder forskellige psykologiske undersøgelser og test.

Alle undersøgelser og tests tilrettelægges efter nærmere aftale.


Undervisning & kurser:

Jeg underviser i forskellige psykologiske emner - eksempelvis i:

Mentalisering, affektregulering & tilknytning

Omsorgssvigt, vold og overgreb

Børnesamtaler

Højkonfliktsager og samværsvægring

Kurser og undervisning tilrettelægges efter aftale.
Har du en privat sundhedsforsikring, kan du ofte få hjælp til fuld betaling for din psykologbehandling. Kontakt dit forsikringsselskab vedr. betingelserne for aftalen.

Evt. statusredegørelser vedr. behandlingen faktureres med alm. timetakst. 

Jeg kan ikke modtage henvisninger fra egen læge, der giver mulighed for tilskud fra Den Offentlige Sygesikring til betaling af psykologbehandling.      


Tilskud til betaling